היקף ההנגשה לערבית של דפי שירותים ממשלתיים

הנתונים מבוססים על תוצאות בדיקת מספר דפי האינטרנט בעברית בהשוואה לערבית באתר gov.il ומעודכנים לחודש מרץ 2023.
מספר דפי השירותים הממשלתיים בעברית קטן ביחס לבדיקה הקודמת, מספר הדפים בערבית גדל, כך גם היחס.

היקף ההנגשה לערבית של דפי השירותים הממשלתיים לפי משרד ממשלתי

הנתונים מתייחסים להיקף ההנגשה של דפי השירותים הממשלתיים, המדובר בדפי הסבר אודות השירות המפנים את המשתמש לשירות הדיגיטלי, להורדת טפסים או לקבלת שירות בעמדת שירות, לתוצאות היקף הנגשת השירותים הדיגיטליים לערבית ראה להלן.

לאן מפנים דפי השירותים הממשלתיים בערבית?

מתוך 1,187 דפי שירותים ממשלתיים בערבית הקיימים באתר 163 מפנים לשירות/טופס/אזור אישי בערבית. שירות לא דיגיטלי: דף המידע בערבית, השירות ניתן דרך עמדת שירות/פנייה טלפונית/פנייה בדוא״ל.