stack of books on table

מגמת העברת סמכויות בין משרדי הממשלה

המרכז להעצמת האזרח מבצע מעקב אחר ביצוע הסכמים קואלציוניים.

על בסיס המידע שהצטבר במעקב אחר ההסכמים הקואלציוניים במשך השנים, ניתחנו את מגמת העברת הסמכויות השונות בין משרדי הממשלה.
רגע.רגע.רגע - מה הכוונה בהעברת סמכויות? העברת תחומי עיסוק, יכולות ביצוע וסמכויות ממשרד ממשלה אחד לאחר. העברת הסמכויות יכולה להיות העברת אגף או תחום ואף תתי תחומים המועברים בין המשרדים השונים. לדוגמה: העברת אגף ממשרד הכלכלה למשרד העבודה והרווחה.

המרכז ניתח את העברת הסמכויות של ממשלות ישראל בין השנים (2013- 2022) -מוזמנים להשוות בין הממשלות.

מגמה לאורך השנים

*המידע תוקף בהתאם להסכמים הקואלציונים שהתפרסמו עד לתאריך ה-21.12 ומתעדכן בהתאם לפרסום ההסכמים
תחקירן: רן זוסמן
 
Made with Simpler Story