ספק אינטרנט (ISP- Internet Service Provider) הוא הגוף אשר מאפשר למשתמשי קצה אשר רוצים להשתמש ברשת האינטרנט להתחבר לרשת האינטרנט העולמית. ספק שירותי אינטרנט הוא השער של משתמשים לכל פעולה שהם רוצים לעשות באינטרנט. ללא ספק אינטרנט, אין אפשרות לפעול באינטרנט.

בישראל, שוק ספקי האינטרנט נשלט על ידי מספר מועט של חברות אשר מספקות אינטרנט על גבי תשתית נייחת (טלפוניה, כבלים או סיבים אופטיים) או סלולרית. עמוד זה מציג מידע רציף מאמצע שנת 2022 על כמות המשתמשים היחסית של ספקיות האינטרנט השונות בישראל, על פי מדידות טכניות שמפרסם ארגון APNIC באופן שוטף.
מדידות אלה אינן מבחינות בין לקוחות פרטיים לעסקיים, ולא בין לקוחות נייד לנייח, אלא מתייחסות לכמות המשתמשים הטוטאלית לפי מדידת APNIC.

נתחי שוק של ספקיות האינטרנט הגדולות

נתחי שוק ממוצעים בתקופה נתונה (באחוזים)

  • הנתונים של פלאפון ובזק בינלאומי מוצגים בנפרד על אף שהם חלק מקבוצת בזק

שינויים בנתחי השוק בשנת 2022-2023

  • הנתונים של חברת פלאפון מוצגים בנפרד על אף שהיא חלק מקבוצת בזק
הנתונים אשר מוצגים כאן חושפים כי שוק אספקת שירותי האינטרנט במדינת ישראל, נשלט על ידי חמש חברות. חמש חברות אלו (אשר למעשה הינן פחות מחמש חברות כי חלקן תחת בעלות משותפת) מחזיקות בכמעט 99% מהלקוחות בשוק האינטרנט בישראל. לפי הנתונים, חברת פרטנר הינה החברה המובילה בשוק בשנה האחרונה.

שחקנים קטנים בשוק אספקת האינטרנט

נתח שוק ספקיות האינטרנט הקטנות (באחוזים)

גרפים אלו מציגים את ספקי שירותי האינטרנט הקטנים בשוק. לפי הנתונים, כמעט כל ספקיות האינטרנט שומרות על אחוזי שימוש קבועים בתקופה שנבדקה. עם זאת, ניתן לראות ירידה קבועה בשימוש בספקיות האינטרנט XFONE018 וגולן טלקום. כמו כן, ניתן לראות כי הבדלי השימוש בין חמשת ספקיות האינטרנט הגדולות לשאר הספקיות הינם משמעותיים מאוד.