היקף ההנגשה לערבית לפי משרד ממשלתי

הנתונים מבוססים על תוצאות בדיקת מספר דפי האינטרנט בעברית ביחס לערבית באתר gov.il ומעודכנים לחודש מרץ 2023.

היקף ההנגשה לערבית לפי קטגורית מידע ושירותים

קטגוריות הנתונים שנבדקו: חדשות, פרסומים, מדיניות ונהלים, מידע משפטי, שירותים, מדריכים ומידע וקבלת קהל. קטגוריה שאין למשרד בה דפים בעברית ובערבית לא תופיע.

היקף ההנגשה לערבית של רשויות ומוסדות הכפופים למשרד

נתוני הרשויות והמוסדות לא נכללו בחישוב היקף ההנגשה לערבית ברמת המשרד, הנתונים קיימים רק לחלק מהמשרדים. רשויות ומוסדות להם פחות מעשרה דפים בעברית לא נכללו ברשימה. לחלק מהרשויות והמוסדות אתרים חיצוניים והתוצאות אינן משקפות את היקף ההנגשה בהם.