שיעור השימוש באינטרנט בישראל: ממוצע דו-שנתי (%)
חלוקה לפי סוגי אוכלוסיות

התפלגות למידת מקצועות טכנולוגיים בחברה החרדית

בשנת 2022 14.8% מכלל הסטודנטים החרדים בממוצע הלכו ללמוד מקצועות הקשורים למדעי המחשב ומדעי הטבע – 17.2% מקרב הגברים ו-13.6% מקרב הנשים.
לימודי הכשרה טכנולוגית בקרב חרדים
לפי חלוקה לאוכלוסיות וסוגי מוסדות (כלליים/לא כלליים)
*המס' 0 מעיד על כך שלא קיים נתון עבור שנת המדידה.
למידת מקצועות טכנולוגיים במסגרות חרדיות - 2021
(מס' תלמידים)
למידת מקצועות טכנולוגיים במסגרות כלליות - 2021
(מס' תלמידים)