היקף ההנגשה לערבית של דפי מידע ושירותים באתרי משרדי הממשלה

הנתונים מבוססים על תוצאות בדיקת מספר דפי האינטרנט בעברית בהשוואה לערבית באתר gov.il ומעודכנים לחודש מרץ 2023.

השוואת תוצאות 2021 ו- 2023


היקף ההנגשה לערבית לפי משרדי הממשלה

סדר המשרדים בגרף הוא על פי מספר העמודים הכולל בעברית של כל משרד. למשרדי החינוך והביטחון אתרים חיצוניים שאינם פועלים על פלטפורמת gov.il ואינם מונגשים לערבית, ולא נבדקו במדד זה.

היקף ההנגשה לערבית לפי רשויות ומוסדות

רשויות ומוסדות להם פחות מעשרה דפים בעברית לא נכללו ברשימה. לחלק מהרשויות והמוסדות אתרים חיצוניים והתוצאות אינן משקפות את היקף ההנגשה בהם.

היקף ההנגשה לערבית לפי קטגוריית מידע ושירותים